Denne side kommer til at handle om computere og om hvordan du kan bygge din egen.
Det bliver også et slags Forum hvor du kan stille sporgsmål og skrive til andre.